Ekodeal sp. z o.o.

Ekodeal sp. z o.o. funkcjonuje na rynku krajowym i międzynarodowym od 2014 r.

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe oraz ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem cementowym i wapienniczym, skutecznie przyczynia się do ciągłego rozwoju spółki.

Firma Ekodeal Sp. z o.o.  działa m.in. na rynku pośrednictwa obrotu odpadami energetycznymi oraz odpadami mogącymi być przedmiotem procesów odzysku, jak również procesów unieszkodliwiania.

Wspieramy podmioty zajmujące się produkcją paliw alternatywnych w organizacji logistyki oraz dostaw wysoko wysokoenergetycznych odpadów przemysłowych. Odpady te, po przetworzeniu stają się składnikiem paliwa alternatywnego dostarczanego do cementowni i zakładów odzysku energetycznego.

Na podstawie umów z Instalacjami do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, kojarzymy rynek dostawcy i odbiorcy takich odpadów zarówno w kraju jak i zagranicą.

Utożsamiając się ze swoją dotychczasową działalnością, prezentujemy na rynku krajowym,  system nawadniania Mipotube®. Stanowi ekologiczną i skuteczną alternatywę dla systemów tradycyjnych.

Rozwijamy także działalność handlową w zakresie obrotu surowcami wtórnymi typu: przemiały z tworzyw sztucznych i folia, granulaty gumowe oraz metali kolorowych. W perspektywie stawiamy na dalszy rozwój, angażując się w badania laboratoryjne oraz działalność produkcyjną związaną z odzyskiem odpadów. Rozszerzamy nowe kierunki rozwoju w aspekcie ekologii, innowacyjne nawadniania jak i biodegradowalnych toreb.

Efektywny i ekologiczny system nawadniania Mipotube® tworzy porowaty wąż membranowy położny pod powierzchnią ziemi. System nawadnia rośliny wszelkiego rodzaju bezpośrednio przy ich korzeniach. Poza nawadnianiem, system Mipotube® stosowany jest do nawożenia, napowietrzania bądź odprowadzania wody.

Główne działania naszej firmy nastawione są na przyszłość. Obecne realia na rynku zagospodarowania odpadów  w naszym kraju wymagają skoncentrowanych prac i działań na rzecz ochrony środowiska, w którym żyjemy.

Naszą misją jest budowa relacji i kojarzenie  podmiotów  na wspólnym rynku europejskim.  Naszym zadaniem jest tworzenie i budowa  dobrych zasad kooperacji pomiędzy podmiotami zajmującymi się w sposób profesjonalny zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów głownie na rynku Polskim jak i wspólnoty europejskiej.

Nadrzędnym celem działania naszej firmy jest troska o otaczające nas środowisko naturalne. W swojej działalności wykorzystujemy i propagujemy działania pozwalające na zmaksymalizowanie procesów odzysku i recyklingu, zarówno na poziomie przetwórczym,  jak i odzysku energetycznego.

Korzystamy z ekologicznych źródeł energii, jak i środków transportu. Pomagamy wdrażać ekologiczne programy zagospodarowania odpadów u naszych kontrahentów.