Przedmiot działalności

Obrót odpadami

Nasza spółka jako certyfikowany podmiot zajmujący się pośrednictwem w obrocie odpadami - głównie przemysłowymi i w mniejszej skali komunalnymi, oferuje swoje usługi podmiotom zajmującym się wytwarzaniem, składowaniem odpadów oraz podmiotom zajmującym się przetwarzaniem i recyklingiem.

Nasza misja

Na naszą misję składają się profesjonalne działania, mające na celu znalezienie partnerów, którzy na skutek podjętych przez nas działań przetworzą i zagospodarują odpad w sposób przyjazny dla środowiska.

Obsługi logistyczna i merytoryczna

Korzystając z doświadczenia zarówno na rynku krajowym jaki zagranicznym, gwarantujemy naszym partnerom profesjonalizm zarówno w zakresie obsługi logistycznej oraz merytorycznej  - w zakresie norm stosowanych w obrocie odpadami.

Dystrybucja i sprzedaż

Korzystając z doświadczenia firm z nami współpracujących zajmujemy  się  również dystrybucja i sprzedażą produktów i wyrobów  powstałych na bazie surowcowej pochodzenia odpadowego.